Ar pārliecinošu balsu vairākumu tiesneši 18.septembra neklātienes konferences aptaujā pauduši atbalstu priekšlikumam, ka rajona (pilsētas) un apgabaltiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem pēc tiesas tiesnešu kopsapulces ierosinājuma ieceļ amatā Tieslietu padome.

Šobrīd saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāju amatā ieceļ Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

Tiesnešu aptauja jautājumā par izmaiņām tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtībā organizēta pēc Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jura Stukāna priekšlikuma Tiesnešu klātienes konferencē šā gada 7.septembrī. Tiesnešu vairākums vēlējās, lai šāds jautājums tiktu iekļauts tiesnešu neklātienes konferencē reizē ar tiesnešu pašpārvaldes institūciju elektroniskajām vēlēšanām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211