Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi un samazinātu neizskatīto lietu apjomu pirmajā instancē, Tieslietu padome nolēma ar 2017.gada 1.jūliju vienu tiesneša amata vietu no Aizkraukles rajona tiesas pārcelt uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu, vienu amata vietu no Alūksnes rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, vienu amata vietu no Daugavpils tiesas uz Rīgas rajona tiesu un no 1.oktobra vienu tiesneša amata vietu pārcelt no Rēzeknes pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu.

Tāpat no 1.jūlija viena amata vieta no Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiks pārcelta uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

Pārceltas tiek amata vietas, kurās izveidojušās tiesnešu vakances.

Šobrīd mērķtiecīga reģionu tiesu kapacitātes izmantošana tiek panākta, Civilprocesa likuma 32.1 panta kārtībā pārsūtot lietas izskatīšanai no Rīgas pilsētas tiesām uz reģionu tiesām. Tas izlīdzina tiesnešu darba slodzi un lietu izskatīšanas termiņus, taču šim risinājuma likumā ir pagaidu termiņš līdz 2018.gada 31.decembrim.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 12.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211