Tiesnešu neklātienes konferencē 21.septembrī Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators Aivars Uminskis.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi.

Jauns Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis bija jāvēl tādēļ, ka Pēteris Opincāns, kas bija ievēlēts no Augstākās tiesas tiesnešu vidus, beidza darbu Augstākajā tiesā. 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv