Par Tiesnešu ētikas komisijas locekli turpmākajiem četriem gadiem 29.novembra Tiesnešu neklātienes konferencē ievēlēta Zemgales rajona tiesas tiesnese Iveta Andžāne, kuru šim amatam bija izvirzījuši rajona (pilsētas) tiesu tiesneši.

Iveta Andžāne bija vienīgā kandidāte uz šo amatu līdzšinējā Tiesnešu ētikas komisijas locekļa Guntara Ploriņa vietā, kurš atkāpās no Tiesnešu ētikas komisijas locekļa amata sakarā ar viņa ievēlēšanu par Tieslietu padomes locekli.

Ivetai Andžānei jau ir pieredze Tiesnešu ētikas komisijas darbā, viņa strādāja komisijas pirmajā sastāvā pēc šīs komisijas izveidošanas 2010.gadā.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tiesnešu ētikas komisijā locekļus ievēl uz četriem gadiem un viens tiesnesis šo amatu var ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās 29.novembrī piedalījās 302 no 552 tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211