Tiesnešu neklātienes konferencē 26.maijā Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti septiņi no astoņiem locekļiem, kas bija jāievēl to vietā, kam beigušās pilnvaras.

Tiesnešu ētikas komisijā ievēlētas Augstākās tiesas senatores Inese Laura Zemīte no Krimināllietu departamenta un Dace Mita no Administratīvo lietu departamenta, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Madara Ābele, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple un Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Lauma Paegļkalna, Rēzeknes tiesas tiesnese Aija Jermacāne un Vidzemes rajona tiesas tiesnese Baiba Lielpētere.

Uz vienu komisijas locekļa vietu no rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus būs atkārtota balsošana 2.jūnijā, jo pirmajā kārtā kandidāti neieguva nepieciešamo balsu skaitu.

Trīs tiesneses – Madara Ābele, Dace Skrauple un Baiba Lielpētere – Tiesnešu ētikas komisijā ievēlētas atkārtoti uz otro pilnvaru termiņu, bet četras tiesneses – Dace Mita, Inese Laura Zemīte, Lauma Paegļkalna un Aija Jermacāne – ievēlētas no jauna.

Astoņi  no desmit Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem bija jāpārvēl, jo beidzies pilmvaru termiņš. Divas komisijas locekles – Iveta Andžāne un Adrija Kasakovska – nebija jāpārvēl, jo viņu pilnvaru termiņš vēl turpinās.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas.Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu konference piecus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēlē no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus – no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211