• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs un tieslietu ministrs norāda uz tiesu sistēmas darbu prioritātēm
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Maina Augstākās tiesas tiesnešu skaitu departamentos
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Nosaka datumus tiesnešu konferencēm
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Turpina izstrādāt tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību
Tieslietu padome 24. janvāris, 2019.
Tieslietu padome apspriedīs tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību
Tieslietu padome 16. janvāris, 2019.
Likumdevēja un Tieslietu padomes dialogam ir nozīmīga loma kvalitatīvu likumu izstrādē
Tieslietu padome 17. decembris, 2018.
Ekspertu komisijas ziņojumā par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu ietvertās nepatiesās ziņas atsaukums
Tieslietu padome 10. decembris, 2018.
Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus, pārceļ tiesnešus un lemj par tiesnešu aizstāšanu
Tieslietu padome 10. decembris, 2018.
Turpina izstrādāt tiesas priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību
Tieslietu padome 6. decembris, 2018.
Tieslietu padome spriedīs par tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību
Tieslietu padome 4. decembris, 2018.
Ģenerālprokuratūra tiesnešu atbildību maksātnespējas lietās papildus nevērtēs
Tieslietu padome 29. novembris, 2018.
Tiesnešu ētikas komisijā ievēl tiesnesi Ivetu Andžāni