• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 28. novembris, 2017.
Tieslietu padome atbalsta zemesgrāmatu tiesnešu integrāciju rajona (pilsētas) tiesā
Tieslietu padome 28. novembris, 2017.
Tieslietu padome nemaina viedokli par ierobežojuma atcelšanu rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju amata termiņu skaitam
Tieslietu padome 28. novembris, 2017.
Tieslietu ministrija prezentē jaunu tiesneša amata kandidātu atlases un apmācības kārtības projektu
Tieslietu padome 24. novembris, 2017.
Tieslietu padomes darba kārtībā – zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācija rajona (pilsētas) tiesas sastāvā un jauna tiesnešu amata kandidātu atlases kārtība
Tieslietu padome 13. novembris, 2017.
Tiesnešu karjeras jautājumi: tiesas noteikšana, pārcelšana
Tieslietu padome 13. novembris, 2017.
Tieslietu padomes sastāvā ievēl tiesnesi Zigmundu Dunduru
Tieslietu padome 3. novembris, 2017.
Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība
Tieslietu padome 1. novembris, 2017.
3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība
Tieslietu padome 30. oktobris, 2017.
Tieslietu padomes padomniece piedalās apmaiņas programmā Briselē
Tieslietu padome 26. oktobris, 2017.
Satversmes tiesa tiesnešu darba samaksas sistēmu atzīst par neatbilstošu Satversmei
Tieslietu padome 17. oktobris, 2017.
Tieslietu padome izvērtē kritērijus pretendēšanai uz tiesneša amatu augstākas instances tiesā
Tieslietu padome 17. oktobris, 2017.
Tieslietu padome kritiski vērtē tiesu budžetu pieprasījumu 2018.gadam