• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 30. maijs, 2018.
Eiropas Tieslietu padomju asociācija vērš uzmanību uz pārmaiņu vadību tiesu sistēmā
Tieslietu padome 28. maijs, 2018.
Nosaka tiesu tiesneša amata pienākumu pildīšanai
Tieslietu padome 11. maijs, 2018.
Tiesnešu karjera: tiesas noteikšana, pārcelšana, iecelšana priekšsēdētāja amatā
Tieslietu padome 2. maijs, 2018.
Tieslietu padome izsludina Tiesnešu klātienes un neklātienes konferences
Tieslietu padome 24. aprīlis, 2018.
Eiropas Padomes komisija: Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma
Tieslietu padome 20. aprīlis, 2018.
Tieslietu padome uzklausīs Eiropas Padomes komisijas ziņojumu par Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti
Tieslietu padome 13. aprīlis, 2018.
Pārceļ tiesnesi uz citu amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijā
Tieslietu padome 9. marts, 2018.
Ieceļ rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus un zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus
Tieslietu padome 6. marts, 2018.
Tieslietu padome nosaka tiesas, to atrašanās vietas un darbības teritorijas
Tieslietu padome 6. marts, 2018.
Atbalsta tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas izvērtēšanu disciplinārlietā
Tieslietu padome 6. marts, 2018.
Tieslietu padome neatbalsta tiesu izpildītāju amata atlīdzības nepamatotu ierobežošanu
Tieslietu padome 6. marts, 2018.
Rosina tiesu darbinieku atalgojumu veidot pēc tiem pašiem principiem, kādi izmantoti Saeimā, Prezidenta kancelejā un Valsts kontrolē nodarbinātajiem