• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 10. marts, 2014.
Vienbalsīgi atbalsta Laviņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam
Tieslietu padome 7. marts, 2014.
Sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un apspriedīs grozījumus likumā „Par tiesu varu”
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Atbalsta rūpniecisko strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Tiesnešu karjeras jautājumi
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Atbalsta maza apmēra prasību izskatīšanas īpašu kārtību apelācijas instancē
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Vērš uzmanību uz problēmām tiesas sēdes gaitas fiksēšanā audioierakstā
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Tieslietu padome iniciē pētījumu par faktoriem, kas veido sabiedrības viedokli par tiesām
Tieslietu padome 13. februāris, 2014.
Tieslietu padomes sēdē – par korupcijas uztveres pētījumu, rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas regulējumu un citi jautājumi
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Nosaka tiesu, kurā amata pienākumus pildīs Saeimas iecelts tiesnesis
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Tieslietu padome vienbalsīgi atbalsta Kusiņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Atbalsta vienota tiesu ekspertīžu biroja izveidi Tieslietu ministrijas padotībā
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Atbalsta grozījumus pārejai uz „tīrajām” tiesu instancēm civillietu izskatīšanā