Pamatojoties uz tieslietu ministra priekšlikumu, Tieslietu padome Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā atkārtoti uz pieciem gadiem iecēla līdzšinējo priekšsēdētāju Māri Vīgantu.

No trim kandidātiem, kas bija pieteikušies Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam, pretendentu izvērtēšanas komisija Māra Vīganta kandidatūru bija atzinusi par piemērotāko.

Pirms lēmuma pieņemšanas Tieslietu padomes sēdē plašāka diskusija izvērsās par tiesu priekšsēdētāju amata kandidātu izvērtēšanas komisijas sastāvu, proti, ka tajā no pieciem locekļiem ir tikai viens tiesnesis, pārējie – tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas ierēdņi, kā arī kandidātu izvērtēšanas kritērijiem.

Tieslietu padome pārcēla Administratīvās rajona tiesas tiesnesi Ingu Putru tiesneša amatā Zemgales rajona tiesā Dobelē. Tiesnese bija pieteikusies izsludinātajai vakancei Zemgales rajona tiesā, kur viņa jau pilda tiesneša pienākumus uz tiesneša prombūtnes laiku.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 27.augusta sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211