Tieslietu padome atbalstīja Andra Strauta atkārtotu iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz 5 gadiem. Andrim Strautam ir 21 gada pieredze tiesneša amatā, un 19 gadu pieredze vadošā amatā – bijis Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, bet kopš 2010.gada – Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs. Nākamajā pilnvaru termiņā Andris Strauts uzskata par nepieciešamu apgabaltiesas cilvēkresursu optimālu vadību, motivāciju un kontroli, tiesas infrastruktūras attīstību, tiesas tēla un autoritātes stiprināšanu, darba drošību un aizsardzību, kā arī vienotas tiesu prakses nostiprināšanu visā Latvijā. Andris Strauts bija vienīgais kandidāts uz šo amatu, un amata kandidātu izvērtēšanas komisija atzina viņu par piemērotu apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatam bija pieteikušies četri kandidāti, no kuriem izvērtēšanas komisija apstiprināšanai virzīja tiesnesi Līgu Blūmiņu, ko arī Tieslietu padome atbalstīja.

Atbilstoši grozījumiem likumā „Par tiesu varu” rasts risinājums bijušo Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu, kas nav iecelti par departamenta tiesnešiem, karjeras virzībā. Atbilstoši likumam Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu ministra kopīga priekšlikuma tiesnešiem Ludmilai Poļakovai un Jānim Tiltiņam uzdeva pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā, jo tikai šajā apelācijas instances tiesā bija brīvas tiesneša amata vietas.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 8.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211