Tieslietu padome iecēla tiesnesi Līgu Ašmani Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. 2013.gadā Līga Ašmane iecelta par Jelgavas tiesas priekšsēdētāju. Pamatojoties uz Tieslietu padomes 2017.gada 12.jūnija lēmumu par Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju, ar 2018.gada 1.martu Līga Ašmane jau pilda Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumus.

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Andri Vilmani Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, vienlaikus Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Viņam vietnieka pienākumus tika uzdots pildīt jau kopš 2018.gada 2.janvāra.

 

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 13.jūliijā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv