Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Šaušu Daugavpils tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Šajā amatā viņš iecelts atkārtoti, Jānis Šauša ir Daugavpils tiesas priekšsēdētājs kopš 2013.gada.

Atkārtoti Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā iecelta tiesnese Sanita Strakše. Viņa vietnieka pienākumus pilda jau kopš 2013.gada.

Tieslietu padome noteica rajona tiesas tiesnesei Agnesei Maļinovskai amata izpildes vietu Rīgas rajona tiesā Jūrmalā. Par rajona tiesas tiesnesi Agnesi Maļinovsku Saeima iecēla šā gada 31.maijā.

Lēmumus Tieslietu pieņēma rakstveida procesā 18.jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211