Tieslietu padome iecēla tiesnesi Adriju Buliņu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Kopš 2017.gada februāra tiesnese jau pilda Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas pienākumus.

Ar Tieslietu padomes lēmumu Rīgas rajona tiesas tiesnese Svetlana Beļajeva pārcelta par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, bet Rīgas rajona tiesas tiesnese Inta Naruško pārcelta uz Zemgales rajona tiesu Ogrē.

Tieslietu padome noteica rajona tiesas tiesnesei Gerdai Rozītei-Pupkevičai amata izpildes vietu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Par rajona tiesas tiesnesi Gerdu Rozīti-Pupkeviču Saeima iecēla šā gada 19.aprīlī.

Lēmumus Tieslietu pieņēma rakstveida procesā 9.maijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211