Tiesu vadītāji

Tieslietu padome atbalsta līdzdzšinējās Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneses Svetlanas Beļajevas iecelšanu Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā arī uz nākamajiem pieciem gadiem. Konkursā uz Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies divi tiesneši.

Arī konkursā uz Ogres rajona tiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies divi kandidāti, no kuriem pretendentu izvērtēšanas komisijas ieteiktais un tieslietu ministres izvirzītais kandidāts Arnis Naglis neguva atbalstam nepieciešamo Tieslietu padomes balsu vairākumu.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā no trim pretendentiem izraudzīta tiesnese Dzintra Balta, viņas kandidatūru atbalstīja arī Tieslietu padome.  

Tiesnešu iecelšana un pārcelšana

Konkursā uz divām Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata vietām bija pieteikušies seši kandidāti, no kuriem trīs saņēmuši pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu un tika virzīti Tieslietu padomes izvērtēšanai.

Tieslietu padome ar balsu vairākumu deva akceptu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneses Ivetas Stuberovskas un Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Agneses Veitas pārcelšanai apgabaltiesas tiesneša amatā, un pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesēm noteikts pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā. Abas kandidātes šobrīd ir Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu izpildītājas.

Tieslietu padome piekrita tiesneses Sanitas Rūtenas-Laizānes pārcelšanai no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas uz Rēzeknes tiesu pēc pašas vēlēšanās.

2014.gada 27.martā Saeimas ieceltajai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei Agnesei Zemmerei noteica pienākumu pildīšanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 28.aprīļa sēdē