Tieslietu padome noteica, ka Inesei Tumanovai tiesneša pienākumi pildāmi Jēkabpils rajona tiesā, bet Kristīnei Zaurai – Jelgavas tiesā.

Abas tiesneses rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltas ar 2014.gada 29.maija Saeimas lēmumiem.  

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 16.jūnija sēdē

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211