Uzdod aizstāt augstākas instances tiesnešus. Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Anitai Kovaļevskai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi apgabaltiesas tiesnesim.

Savukārt Ojāram Priedītim, Administratīvās rajona tiesas tiesnesim, Tieslietu padome uzdeva pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā. Ilgstošā pagaidu prombūtnē atrodas tiesnese Ieva Višķere, pildot uz laiku Augstākās tiesas tiesneša pienākumus.

Izraugās tiesas priekšsēdētāja vietnieku. Tieslietu padome piekrita tieslietu ministra priekšlikumam Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Signes Grīnbergas iecelšanai Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā uz pieciem gadiem.

Konkursa komisija Signi Grīnbergu bija atzinusi par piemērotāko kandidatūru šim amatam.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 13.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211