Iecelšana tiesas priekšsēdētāja amatā.Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Ivetas Krēvicas atkārtotai iecelšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi.

Iveta Krēvica par tiesnesi strādā kopš 1992.gada, bet Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas priekšsēdētājas amatu pilda no 2006.gada.

Tiesneses pārcelšana.Tieslietu padome pārcēla Valkas rajona tiesas tiesnesi Itu Seisumu par tiesnesi Valmieras rajona tiesā. Ita Seisuma bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Valmieras rajona tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 25.augustā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211