Rīgas rajona tiesā divas jaunas tiesneses – Tieslietu padome noteica, ka ar Saeimas 21.decembra lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā Kristīne Evertovska tiesneša amata pienākumus pildīs Rīgas rajona tiesā, savukārt Baiba Jakobsone uz Rīgas rajona tiesu tiek pārcelta no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ar 12.februāri.

Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Olitas Blūmfeldes pārcelšanu darbā apgabaltiesā, un pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi nosaka viņai pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 15.janvārī rakstveida procesā. Informāciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211