Tieslietu padome 10.decembra sēdē iecēla divas rajona tiesu priekšsēdētāju vietnieces: par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci Jūrmalā tiesnesi Ilzi Freimani, par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci – tiesnesi Lolitu Lauri.

Tieslietu padome lēma par divu tiesnešu pārcelšanu augstākas instances tiesā. Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Anitu Kovaļevsku pārcēla Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša amatā, bet Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Gunu Krieviņu pārcēla Vidzemes apgabaltiesas tiesneša amatā.

Šie bija pirmie lēmumi pēc grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem tiesnešu pārcelšana augstāka līmeņa tiesā vairs nenotiek ar Saeimas lēmumu, bet gan tā ir Tieslietu padomes kompetence.

Tieslietu padome arī lēma par trīs tiesnešu amata pienākumu izpildīšanu uz laiku. Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem Ievai Višķerei un Valteram Poķim uzdeva aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā. Abi tiesneši uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem, aizstās prombūtnē esošos tiesnešus Administratīvo lietu departamentā. Savukārt lai aizpildītu līdz ar to radušos tiesneša amata vakanci Administratīvajā apgabaltiesā, uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Ingai Juhņevičai-Knokai aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2018.gada 10.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211