Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās rajona tiesas tiesneša Staņislava Linkeviča iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja amatā un tiesneša Guntara Ploriņa iecelšanu Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja amatā.

Tāpat atbalstīta Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Ingunas Pinnes iecelšana Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā.

Visi minētie tiesneši šos pienākumus pildījuši arī līdz šim un saskaņā ar likumu amatos tiek apstiprināti uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome nolēma pārcelt tiesnesi Lienu Jansoni no Liepājas tiesas uz Kuldīgas rajona tiesu. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Kuldīgas rajona tiesas tiesneša amata vietu, kas būs vakanta ar 2015.gada 1.februāri. Tiesnese vēlas strādāt tuvāk savai dzīvesvietai.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 15.jūlijā.