Tieslietu padome noteica Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu kā tiesu, kur tiesneša amata pienākumus pildīs 18.februārī ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā tiesnese Baiba Volfa-Riekstiņa.

Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai tiesneša vakances laikā pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus. Sandra Krūmiņa Augstākās tiesas tiesneša pienākumus pilda kopš 2012.gada, pagarinot aizvietošanas termiņu ik pēc diviem gadiem atbilstoši likuma „Par tiesu varu” regulējumam.  

 Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 3.martā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211