Tieslietu padome noteica ar Saeimas 2017.gada 12.oktobra lēmumu rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā ieceltajam tiesnesim Dainim Locam pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Arī otrs Tieslietu padomes lēmums saistīts ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu – uz to no Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiek pārcelta tiesnese Līga Grīnberga, kas jau kopš 2017.gada uz laiku pilda tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Līga Grīnberga bija pieteikusies konkursā uz vakanto Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata vietu.

Tieslietu padome lēmumus pieņēma rakstveida procesā 2017.gada 10.novembrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211