Augstākās tiesas tiesnesi pārceļ no tiesu palātas uz departamentu.Tieslietu padome pārcēla Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi Intaru Bisteru Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā. Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” pārejas noteikumu 74.1 pantu vakantajā departamenta tiesneša amatā Civillietu tiesu palātas tiesnesi Tieslietu padome pārceļ pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu.

Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai.Tieslietu padome noteica tiesnesei Andai Krauklei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Anda Kraukle ar Saeimas 22.septembra lēmumu iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

Atbalsts tiesu nama priekšsēdētāja kandidatūru.Tieslietu padome atbalstīja Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša Mārtiņa Birkmaņa iecelšanai tiesu nama priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 17.oktobra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211