Tieslietu padome piekrita tiesneša Dzintara Melbārža pārcelšanai tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas uz Ogres rajona tiesu un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Ievas Višķeres pārcelšanai Administratīvās apgabaltiesas tiesneses amatā.

Abi tiesneši bija pieteikušies konkursā uz vakantajām tiesnešu vietām.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 12.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 286522