Piektdien, 1. novembrī, notiks Latvijas tiesnešu konference, kurā piedalīties aicināti visi Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, kā arī Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.

Konferencē pārskatu par gada darbu sniegs Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kā arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājs Visvaldis Sprudzāns.

Šībrīža aktualitāte ir tiesu darbs saistībā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. Ko nozīmē tiesu priekšsēdētāju lomas palielināšana – kas tiek sagaidīts no tiesas priekšsēdētāja, kādas ir tiesas priekšsēdētāja darbības robežas attiecībā uz izskatīšanā esošām lietām, kā jānotiek lietu izskatīšanas termiņu plānošanai, kāda ir tiesneša atbildība par nolēmumu anonimizēšanu – šie un citi jautājumi aktuāli ne tikai tiesu priekšsēdētājiem, bet ikvienam tiesnesim. Tieslietu ministrijas redzējumu par tiesu darbību pēc šiem likuma grozījumiem sniegs tieslietu ministrs Jānis Bordāns un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina.

Pēc Tieslietu padomes locekļu un tiesnešu priekšlikuma konferences darba kārtībā Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja ziņojums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātēm saistībā ar Latvijas tiesu darbu.

Konferencē arī tiks prezentēts pētījums par korupcijas uztveri tiesu darbībā, ko pēc Tieslietu padomes pasūtījuma veikuši Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki sadarbībā ar SIA „Socioloģisko pētījumu centrs”.

Konferences trešajā daļā Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti tiesnešiem piedāvā praktiska satura ievirzes – psiholoģijā, komunikācijā ar medijiem, latviešu valodas praksē un latīņu valodas izmantošanā. Nodarbības vadīs lektori – praktiķi, un tiesneši, izvēloties vienu no piedāvātajām iespējām, varēs papildināt savas zināšanas un prasmes šajā jomā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 92. pantu Tieslietu padome tiesnešu konferenci sasauc ne retāk kā reizi gadā. Šogad šī būs jau otrā tiesnešu konference – 4. oktobra konference, kurā ievēlēja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli, notika neklātienē, organizējot elektroniskās vēlēšanas.

 

1.novembra Tiesnešu konference notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā, sākums plkst.9.30. Konferences darba kārtību skatiet šeit.

Uz konferenci laipni aicināti arī mediju pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211