Piektdien, 5.septembrī, Latvijas tiesnešu konferences darba kārtības pamattēma būs Tieslietu padome. Beidzas pirmais četru gadu darbības posms Latvijai jaunajai tiesu sistēmas institūcijai, un tiesnešu konference analizēs un vērtēs, kā Tieslietu padomei izdevies veidot savu darba kārtību un nostiprināt vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā un arī valsts varas sistēmā.

Konferencē tiek gaidīts Valsts prezidenta vēstījums tiesnešiem. Uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Ar ziņojumiem uzstāsies Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu padomes locekļi – tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs.

Latvijā Tieslietu padome ir jauna institūcija, tādēļ ir nozīmīgi dalīties informācijā un pieredzē ar kolēģiem, kam tradīcijas senākas. Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies Lietuvas Tieslietu padomes priekšsēdētājs Gintars Križevičus (Gintaras Kryževičius), Polijas Tieslietu padomes pārstāve Katažina Gonera (Katarzyna Gonera) un Gruzijas Tieslietu padomes sekretārs Levans Murusidze (Levan Murusidze). 

Tiesnešu konferences darba kārtībā arī Tieslietu padomes vēlēšanas, jo beidzas pilnvaru termiņš pirmajiem Tieslietu padomes vēlētajiem locekļiem – tiesnešiem. Tiesnešu konferencei darbam Tieslietu padomē jāievēl sešus tiesnešus – vienu no zemesgrāmatu nodaļu, trīs no rajonu (pilsētu) tiesu, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Bez tam pārskatu par darbu Tiesnešu konferencei sniegs tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājs Visvaldis Sprudzāns un Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

Tiesnešu konferencē ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši. Uz konferenci aicināti arī Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši, Tieslietu padomes locekļi, Saeimas Juridiskās komisijas deputāti, tiesībsargs.

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 92. pantu Tieslietu padome ne retāk kā reizi gadā sasauc tiesnešu konferenci.

 

Tiesnešu konference notiks piektdien, 5.septembrī, Rīgas Kongresu namā. Sākums plkst. 9.30.

Uz konferenci laipni aicināti arī mediju pārstāvji.

 

Tiesnešu konferences darba kārtību skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211