Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli turpmākajiem četriem gadiem 28.februāra Tiesnešu neklātienes konferencē ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators Artūrs Freibergs.

Artūrs Freibergs jau arī iepriekš bija Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta pārstāvis Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā. Saskaņā ar likumu pilnvaru termiņš ir četri gadi, un viņam beidzās šis termiņš.

Artūrs Freibergs bija vienīgais kandidāts uz šo termiņu un tika ievēlēts Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā.

Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās 28.februārī piedalījās 287 no 546 Latvijas tiesnešiem.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas senatori (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), divi no rajonu (pilsētu) tiesām, viens no zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211