Tiesnešu neklātienes konferencē 6.oktobrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus ievēlēta Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus Rīgas rajona tiesas tiesnese Ināra Zariņa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska.

Visas trīs tiesneses darbam Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlētas atkārtoti. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi.   

Elektroniskajās vēlēšanās bija izsūtīti 553 individuālie vēlēšanu kodi, saņemti 493 tiesnešu balsojums. Uz trīs kolēģijas locekļu vietām bija izvirzīti seši kandidāti.

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), trīs no rajonu (pilsētu) tiesām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211