Tiesnešu neklātienes konferencē 2.martā par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis Artūrs Freibergs.

Elektroniskajās vēlēšanās, kas tika organizētas saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprinātu vēlēšanu plānu, piedalījās 317 tiesneši no 555.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvja vēlēšanas tika organizētas, lai sakarā ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidāciju kā pārstāvi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlētu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesi.

Artūrs Freibergs bija vienīgais kandidāts Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvja amatam, citi izvirzītie kandidāti savu dalību neapstiprināja.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Civillietu departamenta tiesnesis, viens Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu konference.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211