Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvu papildinās Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) tiesnese Inga Zālīte, kura kolēģijā ievēlēta 7.aprīlī Tiesnešu neklātienes konferencē.

Tiesnešu konferencei bija jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, jo no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās atbrīvota Kurzemes rajona tiesas tiesnese Gunita Galiņa, kas bija arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle.

Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 336 no 542 Latvijas tiesnešiem.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši –trīs Augstākās tiesas senatori (pa vienam no katra departamenta), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas) un trīs rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211