4.oktobra Tiesnešu neklātienes konferencē par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus ir ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants.

Sakarā ar viena Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa pārcelšanu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata uz rajona tiesas tiesneša amatu Tiesnešu konferencei atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 93.panta otrajai daļai bija jāpārvēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus.

4.oktobra Tiesnešu neklātienes konferencē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskajās vēlēšanās bija izvirzīti divi kandidāti. Kopumā tika saņemti 430 balsojumi, no kuriem 2 atzīti par nederīgiem.

Tiesnešu neklātienes konference un vēlēšanas jau trešo reizi tika organizētas elektroniskā formā un to norisi tehniski nodrošināja Tiesu administrācija.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksāmenu, sniedz atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša kandidatūru, ates­tē tiesnešus un lemj par kvalifikācijas klases piešķiršanu un pazemināšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211