Tiesnešu elektroniskajās vēlēšanās 29.septembrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēts Māris Vīgants un par Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus ievēlēta Administratīvo lietu departamenta tiesnese Līvija Slica.

Elektroniskajā vēlēšanās piedalījās 267 tiesneši  no 527.

Par Māra Vīganta kandidatūru nobalsoja 251 tiesnesis, par Līviju Slicu – 227 tiesneši. Viņi bija vienīgie kandidāti uz attiecīgajiem tiesnešu pašpārvažu institūciju amatiem.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli bija jāpārvēl, jo Mārim Vīgantam beidzās pilnvaru termiņš. Savukārt Augstākās tiesas tiesnesi Tiesnešu disciplinārkolēģijā ir jāievēl Jāņa Neimaņa vietā, kurš ir kļuvis par Satversmes tiesas tiesnesi.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 93.panta otrajai daļai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir trīs Augstākās tiesas tiesneši – pa vienam no Administratīvo lietu departamenta, Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta, trīs apgabaltiesu tiesneši – viens no civillietu kolēģijas, viens no krimināllietu kolēģijas un viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis.

Savukārt Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2.panta otrā daļa noetic, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus, aizklāti balsojot, ievēl tiesnešu konference uz četriem gadiem.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211