31.martā notiks tiesnešu neklātienes konference, kurā organizētas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskās vēlēšanas. Ņemot vērā, ka no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar 8.aprīli tiks atbrīvota Kurzemes rajona tiesas tiesnese Gunita Galiņa, Tiesnešu konferencei jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.

Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu, nosakot, ka kandidāti jāizvirza līdz 19.martam.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci Sanitu Kanenbergu, par sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ingunu Helmani. Balsu skaitīšanas komisija noteikta trīs tiesnešu sastāvā: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Doloresa Bambere un Rīgas rajona tiesas tiesneses Dainida Sarma un Inese Bērzkalne.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 2020.gada 6.martā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211