Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa ievēlēšanai Tieslietu padome nolēmusi organizēt elektronisko Tiesnešu konferenci. Konferences organizēšanas un norises plāns tiks apstiprināts nākamajā Tieslietu padomes sēdē.

Ievēlēt jaunu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli nepieciešams, jo bijusī Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Zita Kupce ir pārcelta rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā. Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 93.panta otrajai daļai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā jābūt vienam Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim.

Tiesnešu konferences nolikumā paredzēts, ka Tiesnešu konference var notikt gan klātienē, gan arī elektroniski (e-konference) un tiesnešu pašpārvaldes institūcijas e-konference var ievēlēt aizklātās elektroniskās vēlēšanās.

Šādā formā jau notikušas divas tiesnešu e-konferences.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211