Latvijas tiesnešu konference 3. septembrī ievēlēja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju turpmākajiem četriem gadiem un tās vadību atkārtoti uzticēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti:

Augstākās tiesas pārstāvji: Senāta Civillietu departamenta senatore Anda Vītola, Senāta Krimināllietu departamenta senators Voldemārs Čiževskis, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Inguna Radzeviča;

Apgabaltiesu pārstāvji: no Civillietu tiesu kolēģijām - Latgales apgabaltiesas tiesnese Anna Biksiniece, no Krimināllietu tiesas kolēģijām - Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, no Administratīvās apgabaltiesas - priekšsēdētāja Zita Kupce;

Rajona tiesu pārstāvji: Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja Brigita Baltraite, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa;

Zemesgrāmatu nodaļu pārstāvji: Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodaļas tiesnese Ilga Neimane, Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, ziņojot par kolēģijas darbu iepriekšējā pilnvaru termiņā, informēja, ka četros gados Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija izskatījusi 724 tiesnešu lietas. Piešķirtas 108 kvalifikācijas klases, četros gadījumos atteikts piešķirt kvalifikācijas klasi.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksā­menu, sniedz atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša kandidatūru, ates­tē tiesnešus un lemj par kvalifikācijas klases piešķiršanu un pazemināšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396