28.septembra sēdē Tieslietu padome noteica jaunajam tiesnesim Agrim Dreimanim amata pienākumus pildīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Viņš rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelts ar Saeimas 3.septembra lēmumu.

Savukārt divām Administratīvās rajona tiesas tiesnesēm – Ievai Višķerei un Kristīnei Kalvānei – Tieslietu padome uzdeva pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus uz laiku. Administratīvajā apgabaltiesā tiesnešu aizvietotāji uz laiku vajadzīgi sakarā ar to, ka tiesnese Anita Kovaļevska starptautiskas mācību programmas ietvaros stažējas Eiropas Cilvēktiesību tiesā, bet tiesnese Dzintra Amerika uz noteiktu laiku aizstās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesi.

Tieslietu padome arī pieņēma lēmumu par pienākumu Dzintrai Amerikai aizstāt Augstākās tiesas tiesneša vakanci uz laiku.

Tieslietu padome lēma arī par tiesnešu pārcelšanu viena tiesu nama ietvaros – Rīgas rajona tiesas tiesneses Ieva Bāliņa, Inguna Gaile un Ilze Freimane pārceltas uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211