Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi starp zemesgrāmatu nodaļām, Tieslietu padome lēma ar 2016.gada 1.janvāri pārcelt vienu tiesneša amata vietu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

Līdz ar to Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā būs 18 tiesnešu amata vietas, bet Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā – 13 tiesnešu amata vietas.

Tieslietu padome pieņēma arī vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos.

Noteica, ka 26.novembrī Saeimas ieceltajai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei Olgai Žukai tiesneša amata pienākumi pildāmi Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā, savukārt tiesnese Ieva Bāliņa pārceļama no Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama uz Rīgas rajona tiesu.

Jelgavas tiesas tiesnese Judīte Mauliņa tiks pārcelta apgabaltiesas tiesneša amatā un pēc apstiprināšanas Saeimā amata pienākumus pildīs Kurzemes apgabaltiesā.

Veselības stāvokļa dēļ no tiesneša amata atbrīvots Jēkabpils tiesas tiesnesis Vladislavs Čeraps.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 21.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211