Tiesu administrācijas projektu vadītāja Anna Skrjabina sniedza Tieslietu padomei pārskatu par Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notiekošā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu. Projekta ietvaros tiek veikti trīs starptautiski vērtējumi.

Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) veic tiesu sistēmas darbības efektivitātes un kvalitātes vērtējumu.

Starptautiskais Valūtas fonds izvērtē reformas maksātnespējas nozarē.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) veic komerctiesību regulējuma un pakalpojumu pieejamības vērtējumu.

Jautājumu Tieslietu padome izskatīja 2017.gada 11.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211