Tieslietu padomes sēdē Tiesu administrācija sniedza pārskatu par darbības rezultātiem 2017.gadā un šā gada būtiskākajiem izaicinājumiem.

Kā svarīgākos aizvadītā gada pasākumus Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics minēja tiesu reformas nodrošināšanu, drošības risinājumus tiesās un lielākos būvniecības projektus – tiesu ēku rekonstrukciju Madonā un Tukumā, jauna tieslietu centra celtniecību Jēkabpilī un tiesu telpu paplašināšanu Ventspilī. Uzlabota arī Tiesu administrācijas uzturēto informācijas sistēmu – Tiesu informatīvās sistēmas, Vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra – funkcionalitāte.

Plašā iesaiste projektos un starptautiskā sadarbība to ietvaros ir Tiesu administrācijas darba raksturīga iezīme. Aizvadītajā gadā sākts e-lietas projekts, ieviests starptautiskais ECLI kods, sākts realizēt Eiropas Sociālā fonda atbalstīto projektu “Justīcija attīstībai”. Tiesu administrācijas direktors minēja arī tādu mūsdienīgu rīku ieviešanu kā procesu robotizāciju un biznesa inteliģences rīku “Microstrategy”.

Visplašākais bijis projekts “Justīcija attīstībai”, kura ietvaros noticis Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, mācībās piedalījušās 850 personas, pieredzes apmaiņā ārvalstīs – 270 personas, ierīkotas 17 videokonferenču iekārtas, organizētas 14 konferences.

Tiesu administrācijas darbs novērtēts gan Latvijā, gan Eiropas līmenī: administrācija nominēta kā labākais darba devējs un sociālais partneris Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības vērtējumā, saņēmusi Valsts darba inspekcijas labās prakses balvu, Tiesu darbinieku arodbiedrības atzinību, kā arī Eiropas Publiskās administrācijas institūta labās prakses sertifikātu par tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešanu.

Šā gada izaicinājumi Tiesu administrācijai ir tiesu reformas pabeigšana, zemesgrāmatu integrācija rajona (pilsētas) tiesās, E-lietas projekta un Biznesa inteliģences rīka attīstību, projekta “Justīcija attīstībai” pasākumus, kā arī drošības risinājumu ieviešanu tiesās.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2018.gada 27.augusta sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211