Tieslietu padomes uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2018.gada darbības rezultātiem.

Kā būtiskākos sasniegumus Tiesu administrācijas direktors minēja pirmās instances tiesu reformu, zemesgrāmatu tiesnešu integrāciju vispārējās tiesas sastāvā, tiesnešu atalgojuma reformu, darbinieku kompetenču paplašināšanu, tiesu tulku reformu, sūdzību reģistra izstrādi, tiesu namu uzlabojumus un tiesu iestāžu komunikācijas pilnveidošanu.

Tiesu administrācijas misija ir, izmantojot inovatīvas metodes, nodrošināt tiesām visaugstāko profesionālo pakalpojumu līmeni. Kā norādīja administrācijas direktors – pakalpojumu elektronizācijas līmenis jeb e-indekss Tiesu administrācijai ir augsts – 95%, par 400% palielināts e-paraksta lietojums.

Plaši tiek izmantotas projektu iespējas, turklāt sasniegts jau tāds līmenis, ka projektos ne tikai mācās paši, bet var mācīt citus. Tiesu administrācija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Justīcija attīstībai”, ievieš e-lietas projektu, piedalās sadarbības veicināšanas projektā Ukrainā un Twining projektā Gruzijā.

Kā šā gada izaicinājumus Tiesu administrācija paredzējusi sabiedrības uzticēšanās tiesu varai sekmēšanu, tiesu darbinieku atalgojuma paaugstināšanu, kā arī e-lietas projektu, zemesgrāmatu integrācijas vispārējās tiesās turpināšanu un Biznesa inteliģences rīka attīstību.

Tiesu administrācijas pārskats Tieslietu padomei bija ilggadējā administrācijas direktora Edvīna Balševica pēdējais ziņojums šajā amatā. Jau 4.jūnijā viņš stājas Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra amatā. Tieslietu padome pateicās Edvīnam Balševicam par veiksmīgo un mūsdienīgo Tiesu administrācijas vadību, nodrošinot profesionālu atbalstu tiesu darbam un attīstībai.

Tiesu administrācijas pārskata prezentāciju skatiet šeit

 

Jautājumu Tieslietu padome skatīja Tieslietu padomes 2019.gada 3.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem un skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211