Tieslietu padome noklausījās un pozitīvi novērtēja Tiesu administrācijas ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

2017.gada darbības prioritātes Tiesu administrācijai būs tiesu teritoriālās reformas nodrošinājums un tiesu tulku reforma, Eiropas sociālā projekta „Justīcija attīstība” vadība un E-lietas projekta virzība.

Pagājušajā gadā Tiesu administrācija kļuva par biedru divās starptautiskās organizācijās – Eiropas Tiesību akadēmijā un Eiropas zemes reģistru asociācijā. Starptautiskā sadarbība būs Tiesu administrācijas prioritāte arī šajā gadā.

Lielākie būvniecības un telpu pārkārtošanas darbi, ko Tiesu administrācija plānojusi sākt vai turpināt 2017.gadā, ir Tukuma rajona tiesas nodrošināšana ar papildus telpām, Ventspils tiesas izvietošana vienā adresē, Jēkabpils rajona tiesas un zemesgrāmatu nodaļas pārvietošana uz jaunām telpām un tiesu iestāžu Madonā centralizācija.

Runājot par Tiesu administrācijas darba izaicinājumiem, direktors Edvīns Balševics minēja inovācijas, kas ir Tiesu administrācijas plānos – lielapjoma datu izmantošana un automatizēto procesu robotizācija.

Jautājums izskatīts Tieslietu padomes 2017.gada 12.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211