Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos un palātā no 2015.gada 1.janvāra: Administratīvo lietu departamentā – 9, Civillietu departamentā – 15, Krimināllietu departamentā – 10, Civillietu tiesu palātā – 13 tiesneši.

Tieslietu padome izteiks Saeimai priekšlikumu par tiesnešu kopskaitu Augstākajā tiesā, paredzot, ka ar 2015.gada 1.janvāri Augstākajā tiesā ir 48 tiesneši – 35 departamentu tiesneši, tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, un 13 tiesu palātas tiesneši.

Šobrīd Saeimas apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā ir 53 – departamentos 30, tiesu palātās – 23 tiesneši.

Pirmā Augstākās tiesas reformas posma rezultātā, likvidējot Krimināllietu tiesu palātu, plānots stiprināt Krimināllietu departamenta kapacitāti, palielinot tiesnešu skaitu departamentā no 6 uz 10 vietām, Civillietu departamentā – no 14 uz 15. Otrā reformas posma rezultātā, 2016.gada 31.decembrī likvidējot Civillietu tiesu palātu, plānots palielināt Administratīvo lietu departamenta tiesnešu skaitu, kā arī atkārtoti izvērtēt pārējo departamentu darba noslodzi un nepieciešamo tiesnešu skaitu.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 28.aprīļa sēdē