Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana ir svarīgākā prioritāte 2017.–2019.gadā, kam finansējumu no valsts budžeta prasa gan rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu, gan Augstākās tiesas jaunajās politikas iniciatīvās.

Tieslietu padomes apstiprinātās politikas iniciatīvas paredz pakāpenisku darbinieku algu paaugstinājumu, lai pēc trim gadiem tās sasniegtu valsts vienotajā atalgojuma sistēmā noteikto maksimālo amatalgu konkrētajai mēnešalgu grupai. Šobrīd tiesu darbinieku atalgojums ir 47–65% no maksimāli iespējamās mēnešalgas. Piemēram, tiesneša palīga mēnešalga rajona tiesā ir 734 eiro, apgabaltiesā – 819 eiro, tiesas sekretāra alga – 545 eiro, tiesas tulka – 562 eiro.

Otrā prioritāte, kam tiek prasīts valsts budžeta finansējums, ir tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšana, lai līdzsvarotu tiesnešu un prokuroru atalgojumu ar valsts ierēdņu atalgojumu. Iekļaujot tiesnešus un prokurorus vienotajā atalgojuma sistēmā, plānotais līdzsvars ir izjaukts, atceļot piemaksu un prēmiju ierobežojumus valsts pārvaldē, bet saglabājot tos tiesnešiem un prokuroriem.

Tieslietu ministrijas sagatavotajās politikas iniciatīvās rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām iekļautas arī tādas prioritātes kā tiesu fiziskā apsardzes nodrošināšana un Rīgas tiesu apgabala tiesu arhīvu centralizācija.

Savukārt Augstākās tiesas prioritātes ir arī Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas kapacitātes stiprināšana, Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darba finansēšana, Augstākās tiesas dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošana elektronisko dokumentu apritei, Latvijas Senāta 100-gades pasākumi, Augstākās tiesas mājaslapas funkcionalitātes audits un Augstākās tiesas nolēmumu krājuma izdošana.

Tieslietu padomes akceptētie tiesu darba prioritāšu priekšlikumi tiks iesniegti Ministru kabinetam iekļaušanai valsts budžetā 2017.gadam.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211