Sarunu festivālā “Lampa”, kas šogad norisināsies Cēsīs 1. un 2. jūlijā, tiesu vara būs pārstāvēta Temīdas teltī un runās par valsts varas atzaru līdzsvaru un tiesu varas neatkarību, Satversmi, pāreju uz e-vidi, ģimenes tiesībām un priekšlikumiem veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā.

Atvērts, cieņpilns dialogs ar sabiedrību ir gan sarunu festivāla LAMPA formāts, gan Temīdas telts vadmotīvs.

Temīdas telts programma veidota tā, lai vieta būtu gan ekspertu diskusijām, gan aktuāliem tematiem plašākai sabiedrībai.

Šogad Temīdas telts būs ar īpaši daudzveidīgu programmu ne vien no piedāvātā tematu loka, bet arī pasākumu formātu ziņā – viedokļu duelis, diskusijas, grāmatas prezentācija, bērnu rīta improvizācijas teātris, viktorīna un kopīga filmu skatīšanās.

Astoņu pasākumu norisē ir iesaistītas tiesu varas institūcijas, savukārt organizatoru pienākumus ir uzņēmušies: Augstākā tiesa, Prokuratūra, Zvērinātu advokātu padome, Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Rīgas apgabaltiesa, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība, Latvijas Tiesnešu biedrība, Zvērinātu notāru padome un “Jurista Vārds”.

Temīdas telts atklāšanas pasākums, kas norisināsies 1. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 un kura rīkotājs ir Augstākā tiesa, šogad būs tiesnešu un politologu viedokļu duelis “Kam vajadzīga tiesu neatkarība?” Demokrātiskas, tiesiskas un drošas valsts pamatā ir trīs valsts varas atzaru – likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas – līdzsvars. Krievijas karš Ukrainā dod mācību tam, kur nonāk valsts bez šāda līdzsvara – tā kļūst par agresoru, kas posta pasauli. Vai Latvijā varas ir līdzsvarā? Kāpēc vajadzīga neatkarība? Ko nozīmē tiesu neatkarība? Par to tiesnešu un politologu diskusija, iespējams – pat duelis. Tajā piedalīsies Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, politologs Filips Rajevskis un Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa.

Tiesu sistēma pāriet uz lietu digitalizāciju. Kas mainās un kā tam pielāgoties? Kā darba digitalizācija palīdz veikt pienākumus un kādi varētu būt izaicinājumi saskarsmē ar sistēmu lietotājiem? Atbildes uz šiem jautājumiem skatītāji un klausītāji varēs iegūt 1. jūlijā, no plkst. 16.30 līdz plkst. 18.30, kad notiks diskusija “e-tiesiskums! Notiek augšupielāde”, kuru rīko Prokuratūra.

Vai normatīvais regulējums paredz efektīvākos piespiedu izpildes līdzekļus un vai esam pilnībā novērtējuši nemateriālo piespiedu izpildes līdzekļu sniegtās iespējas? Tie ir pirmās dienas Temīdas telts diskusijas “Nemateriālo piespiedu izpildes līdzekļu neizmantotās iespējas” temati.  Tā norisināsies no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 un to rīko Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

Dienas noslēgums: žurnāla "Jurista vārds" viktorīna par konstitūcijām un kopīga filmas “Atver Satversmi” skatīšanās.

Otrā festivāla diena Temīdas teltī sāksies ar Latvijā vēl nebijušu pasākumu – Improvizācijas teātri pašiem mazākajiem “Bērnu rīta Zaķa prāva”. Lomās iejutīsies tiesneši, advokāti, prokurori un tiesu izpildītājs. Rīkotājs – Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība. Izrādes režisore Dace Umbraško. Kāds nozadzis burkānus. Vai vainīgs ir Zaķis? Vai Zaķis patiesībā ir apkrāpts cietušais? Kopā ar pašiem mazākajiem “Lampas” apmeklētājiem meklēsim atbildes un mēģināsim sarežģītos tiesību jautājumus risināt caur spēli ar bērniem. Viens ir skaidrs – jautrība un kopīga burkānu ēšana garantēta! Sākums plkst. 11.00.

Ģimenes strīdos nereti tiek aizmirsts par bērna interesēm. Vēl vairāk – bērns tiek izmantots kā līdzeklis savstarpējo attiecību kārtošanā. Kā ģimenes strīdos neaizmirst un nepazaudēt bērna intereses – par to Latvijas Tiesnešu biedrības rīkotā diskusija “Kuram strīdos rūp bērns?” Sākums plkst. 13.00.

Festivālā ietvaros notiks arī Notāru padomes izdotās “Krāpšanas rokasgrāmatas” atvēršanas pasākums. Tā ar patiesos notikumos balstītiem, satīriskiem stāstiem uzskatāmi parāda, cik vienkārši krāpniekiem ir apiet pašlaik spēkā esošos likumus un piekrāpt cilvēkus. Par to, kādi ir biežāk izplatītie krāpšanas gadījumi darījumos ar nekustamo īpašumu un kā tie var notikt tiesiskā valstī, kur valda likums, nevis tas, kuram ir spēks un nauda, sarunu festivāla "Lampa" diskusijas ietvaros atbildi centīsies rast krāpnieku upuri, notāri, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, teologi un psihologi. Sākums plkst. 15.30.

Temīdas telts programmu noslēgs Rīgas apgabaltiesas rīkota paneļdiskusija “Tiesneša sirdsapziņa, prāts un mugurkauls”, kura sāksies plkst. 18.00, un tās moderatore būs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras profesore Sanita Osipova. Tiesa un tiesnesis starp valsts varām: kas jāmaina savstarpējā un publiskajā komunikācijā starp likumdevēja, izpildu un tiesu varām? Kāda ir tiesnešu pašpārvaldes institūciju loma tiesu varas neatkarības stiprināšanā un sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai veicināšanā? Sabiedrības gaidas pēc taisnīgas tiesas: tiesneša profesionalitāte un atbildība, augsti ētikas standarti – vai Latvijā tos jau esam spējuši sasniegt? Objektivitāte, vienlīdzība un procesa atklātība: kā tiesai izdodas pārliecināt sabiedrību par savu neatkarību un lēmumu taisnīgumu? Par šiem jautājumiem paneļdiskusijā notiks apelācijas instances tiesu tiesnešu viedokļu apmaiņa ar tiesu sistēmai piederīgām personām. Piedalās: Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Madara Ābele, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Juris Siliņš, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Ģenerālprokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Juris Juriss.

Pēc diskusijas Temīdas telts programmas noslēgums ar videofilmu “Cilvēks – Valsts – Tiesnesis”.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380