Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu vakances uz laiku aizstāt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesei Karīnai Kazārovai, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei Ievai Kulaginai un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesei Dainai Treijai.

Konkurss bija izsludināts uz četrām tiesnešu vakancēm Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā. No saņemtajiem septiņiem pieteikumiem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pozitīvu atzinumu deva par trīs tiesnesēm.

Apgabaltiesas tiesnešu amata vakances tiek aizpildītas uz laiku, kamēr Tieslietu padome izstrādās jaunu apgabaltiesas tiesnešu amata kandidātu konkursa kārtību, kas balstīta uz vienotu ārēju konkursu. Pastāvīgi apgabaltiesas tiesneši tiks atlasīti pēc šīs kārtības.

  • Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 23.aprīļa sēdē. Par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211