Tieslietu padome sāka izskatīt Tieslietu ministrijas sagatavoto tiesas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtības projektu.

Darbs pie jaunās kārtības tiks turpināts nākamajā Tieslietu padomes sēdē, līdz kurai Tieslietu ministrijai jāsagatavo jauns kārtības projekts, ņemot vērā padomes sēdē izskanējušos priekšlikumus. Savukārt Tieslietu padomes sekretariāts sagatavos pārskatu par citu valstu pieredzi tiesnešu amata kandidātu izvērtēšanā un konkursa komisijas funkcijām.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2018.gada 10.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211