Ņemot vērā būtisko lomu, kāda tiesu sistēmas darba organizācijā un neatkarības nostiprināšanā ir tiesu priekšsēdētājiem, Tieslietu padome ar vislielāko atbildību veic tai likumā uzticēto uzdevumu – izstrādāt tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību.

Tieslietu padome vienojās par pretendentu loku, kas var kandidēt atklātajā konkursā uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja vai vietnieka amatu, par vienotu pretendentu piemērotības izvērtēšanas komisiju, tās sastāvu un funkcijām. Darbu pie tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtības Tieslietu padome turpinās nākamajā Tieslietu padomes sēdē.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 28.janvāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211