Lēmumu par to, vai tiesnešiem un prokuroriem būtu jāatceļ imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās un pie atbildības būtu jāsauc vispārējā kārtībā, Tieslietu padome nepieņēma, jo viedokļi par šo jautājumu darba grupās un tiesnešu aptaujās bijuši konceptuāli atšķirīgi, arī Tieslietu padomē par to līdz šim nav diskutēts. Tieslietu padome uzskata par lietderīgu jautājumu apspriest Latvijas tiesnešu konferencē novembrī.

Atcelt tiesnešu un prokuroru administratīvās imunitātes sistēmu Latvijai rekomendē Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupa (GRECO). Šī gada marta plenārsēdē GRECO atzinusi, ka Latvijā rekomendācijas nav izpildītas.

Tieslietu ministrijas rīkotajās diskusijās par jautājumiem, kas saistīti ar normatīvajos aktos noteiktās imunitātes atcelšanu, piedalījās Ģenerālprokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības un Latvijas Tiesnešu biedrības pārstāvji. Priekšlikumi bijuši dažādi, piemēram, imunitātes jautājumu sašaurināt un attiecināt tikai uz tiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar korupcijas novēršanas jomu, vai arī imunitātes atcelšanu balstīt uz individuālu attiecīgās lietas izvērtējumu. Tieslietu padome rosina, pirms lemt par imunitātes atcelšanu tiesnešiem un prokuroriem, vispirms pārskatīt normatīvo regulējumu administratīvo pārkāpumu procesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 31.augusta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211