Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Aija Reitupe pārcelta no Administratīvās rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, bet Vidzemes rajona tiesas tiesnese Inna Lipša pārcelta šīs pašas tiesas teritorijā – no Valkas uz Madonu.  

Tiesneses bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 2019.gada 2.augustā. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211