Ar 12.jūnija lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Diānai Makarovai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.

Apgabaltiesas tiesnese aizstās Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi. Kandidātei ir atbilstoša un pietiekama darba pieredze Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanai uz laiku – 9 gadu pieredze administratīvajā tiesā, tostarp 5,5, gadi apgabaltiesā, kā arī 9 gadu pieredze darbā Valsts ieņēmumu dienestā.

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim. Piemērotākā kandidāta atlase notiek konkursa kārtībā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211